سامانه پیام کوتاه شرکت فراز نت
۱۴ مرداد ۱۴۰۰ ساعت ۴ و ۰۸ دقیقه