سامانه پیام کوتاه شرکت فراز نت
۱۴ مرداد ۱۴۰۰ ساعت ۲ و ۴۷ دقیقه