سامانه پیام کوتاه شرکت فراز نت
۲۹ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۱۸ و ۴۵ دقیقه