سامانه پیام کوتاه شرکت فراز نت
۱۴ مرداد ۱۴۰۰ ساعت ۳ و ۲۴ دقیقه