سامانه پیام کوتاه شرکت فراز نت
۲۹ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۱۹ و ۲۸ دقیقه