سامانه پیام کوتاه شرکت فراز نت
۲۶ دی ۱۴۰۰ ساعت ۲۲ و ۲۰ دقیقه

  rule

متن قابل تغییر از مدیریت